EN VI
SEARCHING DOCUMENTS

Công điện của EVN về đối phó với cơn bão số 1 (Bão MIRINAE)

Thực hiện chỉ đạo trong Công điện số 13 CĐ-TW ngày 26/7/2016 của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn về triển khai đối phó với cơn bão số 1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa gửi Điện số 3061/EVN-AT tới các đơn vị thành viên yêu cầu khẩn trương thực hiện các công việc ứng phó với cơn bão. Kính mời Quý độc giả xem Công điện tại file đính kèm.
  Detail
File name:
Công điện của EVN về đối phó với cơn bão số 1 (Bão MIRINAE)
Category:
EVN Document
Size:
66.00 KB
Views:
114
Downloads:
0
  Download
   Rate
How do you feel?
Click on stars to rate

  Reader Comments

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second