EN VI
SEARCHING DOCUMENTS

Công điện hỏa tốc của Thủ tướng Chính phủ về đối phó với cơn bão số 3

Ngày 15/9/2014, Thủ tướng Chính phủ có Công điện hỏa tốc số 1762/CĐ-TTg chỉ đạo về việc đối phó với cơn bão số 3. Chi tiết Công điện tại file đính kèm.
  Detail
File name:
Công điện hỏa tốc của Thủ tướng Chính phủ về đối phó với cơn bão số 3
Category:
Govement Document
Size:
2.95 MB
Views:
134
Downloads:
0
  Download
   Rate
How do you feel?
Click on stars to rate

  Reader Comments

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second