EN VI
CAPACITY
FKWJF 2750 kVA 500kV

FKWJF-2750 kVA-500kV/Fanke-China

Induced voltage withstand test set

Hợp bộ thí nghiệm điện áp xoay chiều

FKWJF-3750 kVA-750kV/Fanke-China

Testing sets for GIS high AC voltage and transformers up to 750kV and...

WD ST00 Switzerland

WD-ST00/Switzerland

Verification of the current transformer and votage transfomer from...

Thiết bị phân tích chất lượng điện năng

G4500-Elspec

Power quality analyzer

CDM33 Nhật

CDM330/Nhật Bản (Japan)

Đồng hồ đo vectơ multi

929A USA

929A/Thụy Điển (Sweden)

Hợp bộ đo dòng điện, điện áp, vectơ

Thiết bị thử điện áp cao AC

Haefely Hipotronics-Switzerland

High voltage AC testers

Thiết bị soi chiều dày cách điện bằng quang học

VisiocapblePro-Germany

Optical cable thickness gauges

Thiết bị kéo đứt

Walter+bai-Switzerland

Pulling equipment

Thiết bị xác định nhiệt độ chớp cháy kín cốc kín

APM-7-TANAKA-Japan

Pensky martens closed cup flash point tester

TOGAS Shimadzu Japan

TOGAS-Shimadzu-Japan

Analyzer of gas dissolved in insulating oil

NVOS200

NVOS200/Austria

Standard voltage transformer

P T S 2 3; 3 3C Germany

P.T.S 2.3; 3.3C/Germany

Meter test equipment three-phase

Nhiệt kế chuẩn PRT

MΠ600

PRT standard thermometer

Thiết bị thử thẩm thấu dọc

Agea-Kull-Switzerland

Vertical osmosis test equipment

Visio capble Pro Germany

Visio Cable Pro - Germany

Thiết bị soi chiều dày các điện bằng quang học

Thiết bị thử thẩm thấu dọc

Thiết bị thử thẩm thấu dọc

Thiết bị thử thẩm thấu dọc

Tủ đo đếm điện năng

Power metering cabinet

Power metering cabinet

Tủ cấp nguồn AC

AC power supply cabinet

AC power supply cabinet

Tủ cấp nguồn DC

DC power supply cabinet

DC power supply cabinet

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second