EN VI
ABOUT US

Office

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

01. Quản lý công tác hành chính
02. Văn thư lưu trữ, in ấn, thông tin liên lạc
03. Kiểm tra chấp hành nội quy lao động
04. Quản lý quản trị nhà cửa, điện nước, hệ thống thang máy, vệ sinh môi trường
05. Đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ
06. Thực hiện công tác quân sự địa phương
07. Công tác quan hệ cộng đồng, thông tin tuyên truyền
08. Công tác 5s…

LIÊN HỆ

Chánh văn phòng: Nguyễn Anh Tuấn
Số điện thoại: 024.22132002 |   Email: anhtuan.190284@gmail.com 

 

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second