Phòng an toàn

Phòng an toàn là phòng ban trực thuộc NPC ETC, có chức năng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện các công tác bảo hộ lao động và an toàn, phòng chống cháy nổ, bão lụt. Phòng an toàn có chức năng và nhiệm vụ cụ thể như sau:

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

01. Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện các công tác bảo hộ lao động và an toàn, phòng chống cháy nổ, bão lụt; 
02. Đào tạo, hướng dẫn triển khai công tác an toàn lao động và các kế hoạch liên quan khác;
03. Theo dõi tình hình các thiết bị an toàn, kiểm tra thử nghiệm định kỳ theo quy định, quy trình và quy phạm về an toàn; 
04. Lập phương án thi công, biện pháp an toàn, hướng dẫn, giám sát thực hiện công tác an toàn; 
05. Tham gia điều tra, khai báo tai nạn lao động theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.
 
STT Chức danh/ Họ và tên Email
1 Nguyễn Thái Hà vantrongetc1@gmail.com
2 Phạm Văn Trọng nguyenhaetc1.2014@gmail.com
3 Nguyễn Thị Ngọc Lan ngoclanetc1@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây