Phòng Kế hoạch & Đầu tư

Phòng Kế hoạch & Đầu tư là phòng ban trực thuộc NPC ETC làm nhiệm vụ quản lý các kế hoạch sản xuất, đầu tư, chiến lược phát triển của NPC ETC nói chung. Phòng Kế hoạch & Đầu tư có chức năng và nhiệm vụ cụ thể như sau:

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

01. Xây dựng kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản;
02. Công tác vật tư, phương tiện vận chuyển;
03. Quy hoạch và chiến lược phát triển;
04. Tổ chức triển khai, quản lý, kiểm tra thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, vật tư, thiết bị;
05. Đầu mối giao dịch với khách hàng, thanh quyết toán các công trình thí nghiệm, mua sắm, phân bổ, cấp phát vật tư, thiết bị;
06. Lập thẩm tra, trình duyệt báo cáo đầu tư, kế hoạch đấu thầu, hợp đồng thực hiện các gói thầu xây lắp, mua sắm thiết bị  trong các dự án đầu tư;
07. Lập kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng, quản lý điều hành phương tiện vận chuyển phục vụ sản xuất kinh doanh.
STT Chức danh/ Họ và tên Email
1 Phạm Thị Dung Dungpt.etc1@gmail.com
2 Vũ Thị Huệ vuhue.etc1@gmail.com
3 Nguyễn Thị Ngọc nguyenthingockh@gmail.com
4 Đinh Thị Ngọc Oanh dinh.ngoc.oanh.90@gmail.com
5 Nguyễn Lê Bảo Linh baolinh.etc1@gmail.com
6 Nguyễn Ngọc Lan bonglanetc1@gmail.com
7 Lê Quang Hưng hunglqetc@gmail.com
8 Đặng Quang Hưng quanghungetc1@gmail.com
9 Nguyễn Trọng Lân lannguyen7804@gmail.com
10 Lê Duy Anh Huy anhhuyld@gmail.com
11 Nguyễn Văn Vẹn Ven.etc1@gmail.com
12 Đinh Mạnh Cường dinhmanhcuong.etc1@gmail.com
13 Hoàng Đức Trung Hoangductrung91@gmail.com
14 Tạ Thị Minh Chung tathiminhchung@gmail.com
15 Nguyễn Hùng Cường hungcuongetc1@gmail.com
16 Nguyễn Anh Phương Phuongna1980@gmail.com,
17 Nguyễn Tuấn Mạnh tuanmanh1912@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây