Phòng kỹ thuật

Phòng kỹ thuật là phòng ban trực thuộc NPC ETC, có chức năng tổ chức thực hiện công việc sản xuất, lập kế hoạch, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ, chất lượng, khối lượng công việc. Phòng kỹ thuật có chức năng và nhiệm vụ cụ thể như sau:

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

01. Tổ chức thực hiện công việc sản xuất, lập kế hoạch, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ, chất lượng, khối lượng công việc; 
02. Đầu mối theo dõi và giải quyết các vấn đề liên quan đến kỹ thuật;
03. Đầu mối biên soạn và quản lý các quy trình, định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật. Tham gia trực tiếp điều tra và xử lý sự cố;
04. Quản lý công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật;
05. Quản lý khai thác hệ thống mạng và ứng dụng công nghệ thông tin;
06. Quản lý công tác hệ thống quản lý chất lượng.
 
STT Chức danh/ Họ và tên Email
1 Đào Phương Đông daophuongdong.etc1@gmail.com
2 Nguyễn Quyết Tiến quyettienetc1@gmail.com
3 Trịnh Thị Giao Linh giaolinh_etc@yahoo.com.vn
4 Nguyễn Thị Lan Hương huong.etc1@gmail.com
5 Lê Minh Thành thanhlm.etc1@gmail.com
6 Bùi Duy Hưởng duyhuongdk2@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây