Phòng thanh tra, pháp chế

Phòng thanh tra, pháp chế là phòng ban trực thuộc NPC ETC, có chức năng giải quyết các vụ khiếu nại tố cáo, giải quyết đơn thư của CBCNV trong NPCETC và của khách hàng và các công việc khác có liên quan. Phòng thanh tra, pháp chế có chức năng và nhiệm vụ cụ thể như sau:

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

01. Thực hiện thanh tra/kiểm tra nội bộ; 
02. Giải quyết các vụ khiếu nại tố cáo, giải quyết đơn thư của CBCNV trong NPCETC và của khách hàng; 
03. Thực hiện công tác Phòng chống tham nhũng;
04. Cập nhật, rà soát và hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật, các QCQLNB; 
05. Quản lý công tác bảo vệ bí mật;
06. Quản lý công tác Cải cách hành chính;
07. Quản lý thực hiện HTQLCL trong NPCETC theo ISO 9001:2015 và ISO/IEC 17025:2017;
08. Tuyên truyền, phổ biến, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý nội bộ; 
09. Thẩm định các văn bản, hợp đồng; 
10. Làm đầu mối bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NPCETC khi có tranh chấp;
11. Đại diện cho NPCETC tham gia tố tụng khi được Chủ tịch ủy quyền.
 
STT Chức danh/ Họ và tên Email
1 Tiến Hồng Sơn
2 Ngô Thùy Linh ngothuylinh12189@gmail.com
3 Nguyễn Anh Phương phuongna1980@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây