TRỢ GIÚP

Liên hệ ký hợp đồng

Chi tiết các liên hệ ký hợp đồng thực hiện thí nghiệm.

1.Đối với bộ phận thiết bị lẻ:

Mr. Đặng Minh Dương

CVP. Kế hoạch
Số điện thoại: 0975277811
Email: duongetc1@gmail.com

Mrs. Vũ Thị Huệ

CVP. Kế hoạch
Số điện thoại: 0947914849
Email: vuhueetc1@gmail.com

2. Đối với các nhà máy điện, nhà máy công nghiệp, khu công nghiệp, các TBA 220kV, 500kV

Mr. Nguyễn Minh Duẩn
PTP Kế hoạch

Số điện thoại: 0972484190
Email: duannm.etc1@gmail.com

Mr. Lê Quang Hưng 

CVP. Kế hoạch
Số điện thoại: 0984382057
Email: hunglqetc@gmail.com

3. Đối với các TBA 110kV thuộc EVNNPC quản lý, SCADA/DMS

Mr. Nguyễn Tuấn Mạnh

PTP Kế hoạch
Số điện thoại: 0988967136
Email: tuanmanh1912@gmail.com

 Mr. Đặng Quang Hưng

CVP. Kế hoạch
Số điện thoại: 0985086820 
Email: quanghungetc1@gmail.com

4. Phụ trách chung:

Mr. Bùi Vĩnh Quý 

TP. Kế hoạch
Số điện thoại: 0977442420
Email: buivinhquy@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây